Oversettelse


NÅR SPRÅK ER NØKKELEN

Visum Consulting tilbyr tolke- og oversettelsestjenester på mer enn 170 språk, og har ca 3000 tolker og 400 oversettere i vårt og samarbeider partners nettverk.


I et voksende globalt marked blir det stadig mer behov for private og offentlige aktører å ha tekster og skriftlig kommunikasjon på flere språk. Samtidig er det flere og flere som utdanner seg og tar jobber i andre land, og behov for oversatte attester og vitnemål kan oppstå.

Visum Consulting tilbyr skriftlige oversettelser av en rekke ulike tekster og innen de fleste språkkombinasjoner. I tillegg kan vi hjelpe deg med rådgivning på hvilke krav som gjelder for de oversatte dokumentene, og hjelper deg med å oversette og bekrefte dine dokumenter for myndighetene i ulike land.

Når språk er nøkkelen til at du skal få utført det du vil, hjelper vi deg med å få det til.

Våre dyktige lingvister utfører også korrektur og språkvask av tekster på ulike språk – både av tekster som er forfattet på bare ett språk, og på allerede oversatte tekster.


Juridisk


Vi har utført oversettelser for advokatfirma, politi, sakkyndige, barnevern, bedrifter og privatpersoner innen juridisk terminologi.

Diverse lov- og regelverk, kontrakter, avtaler, attester, juridiske rettsdokumenter med mer. Oversettelser av juridiske dokumenter er komplekse og krever høy kunnskap innen fagterminologien og kjennskap til det norske rettssystemet.

Utføres av fagoversettere eller statsautoriserte translatører, disse oversettelsene er godkjente og klare for notarialbekreftelser, apostille og legalisering.

Vi leverer også oversettelser til Oslo kommune, spesielt innen barnevern.


Priser

Priser oversettelse til/fra norsk til engelsk – fagoversetter
Oversettelse med fagoversetter – opp til 300 ord (minstepris) kr        900,00
Fra 300 til 3000 ord. Per ord kr             2,00
Fra 3000 ord og oppover. Per ord, eller iht. avtale kr             2,00
Priser oversettelse til/fra norsk til engelsk – statsautorisert oversetter
Oversettelse med statsautorisert oversetter -opp til 300 ord (minstepris) kr        1250,00
Fra 300 til 3000 ord. Per ord kr             2,00
Fra 3000 ord og oppover. Per ord, eller iht. avtale kr             2,00
Spesialspråk
Arabisk, tigrinja/amharisk, urdu, somali, pashto, dari, kurdisk, thai, vietnamesisk, kinesisk (evt andre små/sjeldne lokale skriftspråk)
Oversettelse – opp til 300 ord (minstepris) kr        1100,00
Fra 300 til 3000 ord. Per ord kr             3,00
Fra 3000 ord og oppover. Per ord, eller iht. avtale kr             3,00
Ved hasteoppdrag (maks 1000 ord) med levering innen 1 døgn, tilkommer et tillegg på 25% per ord.
Alle priser er ekskl. mva. Betalingsbetingelsene er: Netto pr 30 dager.

Prisene vil justeres Januar hvert år basert på fjorårets Konsumprisindeks, nærmere spesifisert etter leveringssektortjenester hvor arbeidskraft dominerer. Dette vil første gang skje 1.1.2020.

BESTILL OVERSETTELSE

Vennligst fyll ut skjemaet under om du trenger oversetting.

For andre henvendelser innen oversetting, kontakt oss på tlf. 22603290 eller på post@visumconsulting.no